Tämä harjoite on kirjan sisältämän psykologisten ominaisuuksien ja taitojen itsearvioinnin osa 10: Itseluottamus

Tavoitteet

  • Tavoitteena on arvioida omia pystyvyyden ja itseluottamuksen kokemuksia.
  • Tavoitteena on myös tarvittaessa motivoitua vahvistamaan omaa tai toisten itseluottamusta, ja oivaltaa, minkälaiset asiat vaikuttavat siihen.
  • Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.
  • Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.
  • Tekemällä itsearvioinnin uudelleen aina jonkin aikaa harjoiteltuaan voi seurata omaa edistymistä.

Suoritusohjeet

  • Avaa alta harjoituslomake.
  • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
  • Voit laskea, kuinka paljon yhteensä sait "pisteitä". Mutta olennaisempaa on jokainen vastauksesi sellaisenaan.
  • Säilytä lomake, harjoita itseluottamustasi esimerkiksi kirjan ohjeiden mukaisesti, ja täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Vertaile kokemuksiasi, ja seuraa miten edistyt.
  • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.
TULOSTA ARVIOINTILOMAKE