Onnistumisen korostaminen

Tässä harjoitteessa palautetaan mieleen ja korostetaan tapahtunutta onnistumista, mikä lisää itseluottamusta ja elämäniloa.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on suunnitella uudet tai tarkistaa jo olemassa olevat valmistautumisrutiinit.
 • Tavoitteena on suunnitella ja oivaltaa, mitä ja miten tekemällä oma suoritustila on parhaimmillaan juuri oikeana hetkenä.

Se, kuinka usein onnistuu, on suureksi osaksi riippuvaista siitä, minkälaisia tavoitteita asettaa, ja miten määrittelee onnistumisen.

Hyvän itsetuntemuksen ja harjoittelun avulla voi tunnistaa, minkälaisia ja kuinka paljon onnistumisen tunteita on itselle tai toiselle hyvä, jotta eteneminen on tehokasta, ja motivaatio ja innostus säilyvät ihanteellisesti.

Suoritusohjeet

 • Valitse itse tai valitkaa tiimin, ryhmän tai joukkueen kanssa yhdessä jokin onnistuminen, jota haluatte muistella.
 • Mieti joko omassa mielessäsi tai muistelkaa ääneen, minkälainen tilanne oli; milloin se oli, keitä oli läsnä ja miten onnistuminen tapahtui.
 • Kysy itseltäsi tai kyselkää toisiltanne, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tilanteeseen liittyi - silloin ja nyt - miltä tunteet tuntuvat - kehossa ja mielessä?
 • Pohtikaa, mistä vahvuuksista johtui se, että onnistuminen tapahtui.
 • Eläytykää elävästi tapahtumiin, kertokaa toisillenne yksityiskohtia, joista kaikki eivät ehkä ole tietoisia.
 • Tilanteeseen voidaan haluttaessa ottaa mukaan valokuvia tai muita muistoja, jotka auttavat eläytymisessä.
 • Ryhmässä voidaan myös kiittää ja jakaa kehuja kaikille liittyen onnistumisen edesauttamiseen kukin omassa roolissaan.
 • Tilanne voidaan lopettaa nauttimalla tietoisesti vielä hetken ajan mieleen palautetusta onnistumisesta.
 • Muistututetaan, että tällainen työskentely lisää onnistumisen todennäköisyyttä jatkossakin.

Kirjan esimerkki: Valmistautumisrutiinit vaativaan luennointitilaisuuteen

Huomio: tässä esimerkikssä rutiinit on kirjattu ylhäältä alaspäin toisin kuin harjoitelomakkeessa.)

Suorituksen vaihe Rutiini ja sen ytimekäs nimi Rutiinin tuottama merkitys
Noin viikko ennen: Luentomateriaalin tuottaminen ”Kävely”: Käyn kävelyllä: mietin kohderyhmää ja sitä, mitä ajatuksia itselleni tulee asiasta ensimmäisenä mieleen. Virittäytyminen aiheeseen, Innostunut ja luova olotila
Jätän esityksen hautumaan ”Hautuu”: En ajattele koko asiaa, keskityn muihin töihin ja elämään. Rauha muille asioille
Kaksi päivää ennen: ”Selailu”: Selailen materiaalin läpi ja korjailen mieleen tulevat asiat. Jos erityisen haastava: Puhun esityksen ”seinälle” tai aviomiehelle. Olen asiantuntija ja osaan, varmuus, itseluottamus
Matkalla esityspaikalle ”Autossa”: Autoa ajaessani juttelen esitystä itselleni, vilkuilen paperia penkillä ja huomaan, jos puhun ”turhia”. Oma hetki. Olen valmis, ”sisällä esityksessä”
Esityspaikalla ennen aloitusta ”Juttelu”: Juttelen ihmisten kanssa ja olen äänessä, kun voin. Olen osa muita, energinen olo
Aloitus ”Rauha”: Kun aloitan, olen ensin hiljaa ihan hetken ja hengitän. Aloitan hitaasti ja puhun rauhassa. Rentoutan hartioita. Tilanne haltuun, omalla persoonalla, rentous
Esityksen aikana ”Ihmiset”: Katson ihmisiä silmiin, ja jos tarpeen kiinnitän huomiota johonkuhun, joka osoittaa erityistä kiinnostusta. Muistutan itseäni siitä, kuinka hienoa on, että saan kertoa asioista. Osallistutan yleisöä ja saan itselleni rauhallisia hetkiä. Innostuneisuus, itseluottamus, ilon tunne työstä