Keskittymisen ja vireystilan itsearviointi ja kehittymisen seuranta

Tämä harjoite on kirjan sisältämän psykologisten ominaisuuksien ja taitojen itsearvioinnin osa 8: Keskittyminen ja vireystilan säätely

Tavoitteet

  • Tavoitteena on arvioida omia keskittymisen ja vireystilan säätelyn taitoja.
  • Tavoitteena on tarkastella, mitkä keskittymisen säätelyyn liittyvät taidot ovat omia vahvuuksia, ja mitä taitoja haluaa kehittää.
  • Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.
  • Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.
  • Tekemällä itsearvioinnin uudelleen aina jonkin aikaa harjoiteltuaan voi seurata omaa edistymistä.

Suoritusohjeet

  • Avaa alta harjoituslomake.
  • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
  • Tulosta halutessasi lomakkeita asiakkaillesi tai ohjattavillesi.
  • Säilytä lomake, harjoita keskittymistä ja vireystilan säätelyä esimerkiksi kirjan ohjeiden mukaisesti, ja täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Vertaile kokemuksiasi, ja seuraa miten edistyt.
  • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.
TULOSTA ARVIOINTI