Alkukysely liittyen psyykkiseen harjoitteluun

Tämä harjoite on kirjan sisältämän psykologisten ominaisuuksien ja taitojen itsearvioinnin osa 1: Kokemukset ja motivoituneisuus

Tavoitteet

  • Tavoitteena on arvioida, minkälaisia kokemuksia omaa liittyen psyykkiseen harjoitteluun.
  • Tavoitteena on tutkia, kuinka motivoituneeksi kokee itsensä kehittämään psykologisia ominaisuuksia ja taitoja.
  • Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.
  • Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.
  • Tekemällä itsearvioinnin uudelleen aina jonkin aikaa harjoiteltuaan voi seurata omaa edistymistä.

Suoritusohjeet

  • Avaa alta harjoituslomake.
  • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
  • Tulosta halutessasi lomakkeita asiakkaillesi tai ohjattavillesi.
  • Täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua, mikäli haluat arvioida kokemuksiasi psyykkisestä harjoittelusta ja motivoituneisuuttasi uudelleen.
  • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.
TULOSTA LOMAKE