Äänten ja kehon tuntemusten nimeäminen

Löydät tästä harjoitteesta äänitteen, jonka avulla voit harjoitella hyväksyvää läsnäoloa

Tavoitteet

  • Tavoitteena on oppia reagoimaan ajatuksiin, aistimuksiin ja tuntemuksiin eri tavalla kuin on tottunut nimeämällä (engl. labeling) niitä.
  • Tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu hetki hetkeltä ja hyväksyä se, mitä on.

Kun nimeämme ajatuksiamme ja havaintojamme, ajattelemme niitä tarkoituksellisesti (= metakognitio). Ajatusten erottaminen itsestä mahdollistaa viisaan toiminnan. Emme ole yhtä kuin ajatuksemme ja tunteemme.

Suorituskyvyn kannalta tärkeää ei ole se, mitä ajatuksia mieleen tulee, vaan se, miten niihin suhtautuu ja mitä niiden pohjalta päättää.

Suoritusohjeet

  • Etsi itsellesi rauhallinen, mahdollisimman häiriötön tila.
  • Varmista, että saat olla rauhassa koko harjoituksen ajan (noin 10 minuuttia).
  • Ota mukava ja itseäsi arvostava asento.
  • Kuuntele äänite ja pohdi halutessasi oheisia kysymyksiä harjoitteen tehtyäsi.

Kysymyksiä pohdinnan tueksi

  • Miten koit harjoitteen? Kykenitkö vain havaitsemaan kokemuksiasi arvostelematta niitä?
  • Oliko jompikumpi, äänten tai kehon fyysisten tuntemusten havainnoiminen helpompaa tai hankalampaa?
  • Kykenitkö pysymään ystävällisenä itseäsi kohtaan, kun toit huomiosi takaisin äänten tai kehon tuntemusten havaitsemiseen?

Harjoittelemalla näin, voit oppia erottamaan ajatuksesi ja tunteesi itsestäsi, kun suoritat tai työskentelet. Sen sijaan, että esimerkiksi virheen tehtyäsi ajattelisit ”olen pettynyt”, voisitkin ajatella, ”tältä pettymys tuntuu”. Kun opit tällä tavoin ajattelemaan omia ajatuksiasi ja hyväksymään sen mitä on, kehität kykyäsi toimia ja valita viisaasti. Sen sijaan, että pettymyksen vallassa saattaisit toimia harkitsemattomasti tai jopa rankaista itseäsi, voisit osoittaa itseäsi kohtaan ymmärrystä, pitää tauon ja pohtia sitten rauhassa, miten kannattaisi toimia.