Tunteiden ja tunnetaitojen itsearviointi ja kehittymisen seuranta

Tämä harjoite on kirjan sisältämän psykologisten ominaisuuksien ja taitojen itsearvioinnin osa 4: Tunnetaidot

Tavoitteet

 • Tavoitteena on arvioida omia tunnetaitoja.
 • Tavoitteena on tarkastella, mitkä tunteisiin ja niiden säätelyyn ovat omia vahvuuksia, ja mitä taitoja haluaa kehittää.
 • Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.
 • Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.
 • Tekemällä itsearvioinnin uudelleen aina jonkin aikaa harjoiteltuaan voi seurata omaa edistymistä.

Suoritusohjeet

 • Avaa alta harjoituslomake.
 • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
 • Tulosta halutessasi lomakkeita asiakkaillesi tai ohjattavillesi.
 • Voit laskea, kuinka paljon yhteensä sait "pisteitä". Mutta olennaisempaa on jokainen vastauksesi sellaisenaan.
 • Säilytä lomake, harjoita tunnetaitojasi esimerkiksi kirjan ohjeiden mukaisesti, ja täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Vertaile kokemuksiasi, ja seuraa miten edistyt.
 • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.
TULOSTA ARVIOINTI